Kontakt

Exceed Spółka Akcyjna

ul. Fabryczna 15 40-611 Katowice
 

Tel.:  32 5065778

Tel.2.: 32 5065779

E-mail: biuro@exceedsa.pl

NIP: 6342876980
KRS: 0000644752
REGON: 365787253

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą EXCEED S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Fabryczna 15, 40-611 Katowice, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach (9:00) – (14:00).